maanantai 3. kesäkuuta 2013

Avoin vetoomus


Avoin vetoomus Suomen yrityksille kohti parempaa peruskoulua.


Taustatietoa

Ajattelen lähettämiäni ajatuksia perusopetuksen näkökulmasta, mutta samoja voi varmasti soveltaa myös muihin kouluasteisiin.

Olen monien toimijoiden kaikkien kanssa ollut yhteyksissä sähköisten oppimisympäristöjen ja sähköisten oppimateriaalien käytöstä perusopetuksessa. Monelle heistä olen puhunut oppimisympäristön roolista perusopetuksessa. Nyt vetoan avoimesti kaikkiin alan yrityksiin tehdä yhteistyötä. Näin pienen kunnan edustajana koen rahoituksen ja ajatuksen levittämisen maan laajuiseen käyttöön hankalaksi toteuttaa.

Tiivistelmä

Tiivistän ajatukseni tähän alkuun lyhyesti, ja yritän perustella asioita laajemmin viestin lopussa.
Ympäri Suomea tehdään valtavasti töitä TVT:n opetuskäytön puolesta.
Suomi on pieni maa, meillä ei ole varaa tehdä töitä yksin. Ajattelen Suomen peruskoulun olevan yksi iso yritys, jolla on toimipisteitä ympäri maata. Jokaisessa toimipisteessä tehdään täysin samaa työtä. Yhteistyötä on vain vähän. ”Normaali” yritys ei asioita todennäköisesti järjestäisi näin.
  • TVT:n kehittäminen ja opetuksen kehittäminen on koettu eri asioiksi, vaikka itse asiassa kyse pitäisi ainoastaan opetuksen ja oppimisen kehittämisestä.
  • Tuloksia on saatu, mutta ne ovat hajallaan ja vaikeasti löydettävissä. TVT:n opetuskäytössä on myös paljon hypetystä ja mutu-tuntumaa asioista, joita ei ole tutkittu.
  • ”Perusopettajia”  ei ole saatu mukaan kehittämiseen, vaikka heillä varmasti olisi annettavaa opetuksen kehittämiseen. Nyt on ehkä liikaa yritetty keksiä valmiita malleja parempaan opettamiseen. Opetuksen toteutukseen vaikuttaa kuitenkin esimerkiksi opettajan persoona, opetusryhmä, oppilaiden ikä, opetettava aine ja fyysinen opetusympäristö.
  • Kehittäminen vaatii yhteistyötä, meillä ei ole yli opettajahuoneen menevälle yhteistyölle sopivia välineitä. Yhteistä aikaa on vaikea järjestää jopa opettajahuoneen sisällä, yli opettajahuoneiden jopa mahdotonta. Tarvitsemme siis sopivan välineen tehdä yhteistyötä

Johtopäätös

Johtopäätöksenä tästä Suomessa pitäisi yhteinen olla väline, jonka kautta Suomen opettajat voivat jakaa hyviä opetuskäytäntöjä, jonka kautta peruskoulu yrityksen osaamispääoma nousisi.

Tarkempia perusteluja

Erinäisten kokeilujen ja monien vaiheiden jälkeen ajatukseni on kulkeutunut siihen suuntaan, että itse sähköisen oppimisympäristön ja sähköisen materiaalin rooli on tällä hetkellä melko pieni, koska meillä ei ole hyviä yksityiskohtaisia pedagogisia malleja käyttää sähköistä oppimisympäristöä tai materiaalia. Oman kokemuksen mukaan kaikki oppimisympäristöt ovat samankaltaisia ja ovat keskittyneet lähinnä etäopetuksen tarpeeseen. Peruskoulussa ei kuitenkaan ole etäopetusta, vaan lähes kaikki opetus tapahtuu lähiopetuksena. Se on varmasti myös Suomen vahvuus, me opettajat tunnemme oppilaamme. Jotta pienessä Suomen maassa kyseisiä malleja syntyy ja ne leviävät, tarvitaan menetelmiä kehittää opettajien yhteistyötä, niin oman opettajahuoneen kollegoiden välillä kuin myös yli opettajahuonerajojen ihan valtakunnalliseen yhteistyöhön.

Koska opettajien yhteistyöaikaa on vaikea järjestää, johtuen ihan nykyisistä työehtosopimuksistakin, oma mielipiteeni on, että me Suomessa tarvitsemme prosessia toteuttaa yhteistyötä. Prosessin toteuttamiseen tarvitsemme niin työkulttuurin muutosta kuin myös siihen sopivia välineitä. Työkulttuurin muutos tulee tapahtua jokaisessa koulussa, mutta välineitä ei pienissä yksiköissä kannattane kehitellä erikseen.

Tästä aasinsillasta pääsenkin asiaan, miksi teihin suurimpiin toimijoihin ja opetushallitukseen otan näin yhtä aikaa yhteyttä. Minun näkökulmasta katsottuna teillä on avainrooli kyseisen työkalun mahdollisuudessa levitä koko Suomen opettajien yhteiseksi työkaluksi. Siksi toivon, että lähtisitte yhteistyössä rakentamaan opetuksen suunnitteluun yhteistä työkalua, joka itsessään edistää opettajien välistä yhteistyötä. Yrityksiltä toivon yhteistyötä välineen toteuttamiseksi ja opetushallitukselta toivon suunnan määrittelijää yhteistyöprosessin leviämiseksi koulujen arkeen.

Jotta yhteistyö kantaa hedelmää, pitää ne opettajat saada yhteen, joilla on samat opetuksen kehittämisen tarpeet, sama oppiaine (yläkoulu aineopetus) tai saman ikäiset oppilaat (alakoulu). Meillä ei ole kuitenkaan välineitä, joilla kyseistä rajausta voi tehdä tai hakutoimintoja, joilla opettaja voi hakea oman oppiaineen tiettyyn opetuksen kohtaan sopivaa materiaalia. Internetisssä on paljon opetukseen sopivaa materiaalia, mutta ne ovat hajallaan. Ja monet meistä opettajista tekevät samaa päällekkäistä työtä löytääkseen sieltä parhaat.

Olemme Ruskolla jonkin verran ideoineet työkalua ja prosessia, joka kyseisen ongelman saattaisi korjata. Järjestelmän kuvausta olen kirjoittanut OPH:n hakemukseen, jonka julkaisin avoimesti internettiin osoitteeseen ja olen myös videoinut, miten työkalu toimisi käytännön tasolla. Visuaaliseen ilmeeseen, ja tekniseen toteutukseen  ei nyt kannata tässä vaiheessa kiinnittää huomiota. Idea on nyt tärkein. Perusajatuksena on, että opettajan suunnittelu prosessina tuodaan julkiseksi. Mielikuvan voimme ajatella, että paperinen opettajakirja sähköistetään julkiseksi. Toki opettajalle pitää antaa mahdollisuus kirjata myös yksityisiä merkintöjä. Prosessissa on myös otettu huomioon, että opettaja kirjaa tarvittavia meta-tietoja suunnitelmastaan, jotta suunnitelmien haku toimii muille opettajille. Itse järjestelmä ei varmastikaan ole teknisesti hankala toteuttaa. Toteutuksessa kannattaa ottaa huomioon, miten työkalua saadaan parhaiten integroitua opettajan nyt käyttämiin järjestelmiin. Wilma lienee tällä hetkellä se järjestelmä, opettaja käyttää joka oppitunti ja jossa oppilaat käyvät säännöllisesti, joten suunnittelutyökalun pitää integroitua jollain tavalla Wilmaan tai kiertokautta sen järjestelmään.

Työkalun ajatuksen olen lyhyesti kuvannut videolle Ruskon opettajia varten.
 

Määrittelytyö on vielä kesken, mutta kuten videosta voitte huomata, itse järjestelmä lienee suhteellisen yksinkertainen. Esimerkikistä puuttuu muun muassa käytetty opetusmenetelmä (esim. opettajajohtoinen, ryhmätyöskentely, itsenäinen, toiminnallinen), jonka mukaan opettaja voi hakea sopivan tuntisuunnitelman.  Järjestelmän tulisi olla itsenäinen, mutta integroitavissa niihin teknisiin järjestelmiin, jotka kunta on valinnut, esimerkiksi oppimisympäristö tai oppilashallinto-ohjelma. Järjestelmään Wizard tyyppinen toiminto opetuskäytännön kuvaamiseen pitää olla yksikertainen ja nopeakäyttöinen. Itse lopputulos, jonka järjestelmä tuottaa, taas voi olla visuaalisesti kiinnostava.

Koen, että työkalusta voi teille yrityksille olla myös hyötyä. Jos suunnitelmasta löytyy hyviä malleja, joissa käytetään kustantajan sähköisiä opetusmateriaaleja (tai kustantajan paperiseen opetusmateriaaliin on tehty hyvää lisämateriaalia), tietyn oppimisympäristön ominaisuutta käytetään hyväksi tai muuta yritykseenne viittaavaa, saattaa se olla valintaperuste teidän materiaalinne tai palvelun hankintaan.

Opettajien ansaintalogiikka taas voisi perustua vapaaehtoisuuteen. Järjestelmään voisi olla liitetty esimerkiksi prosessi, jonka kautta suunnitelmien käyttäjä voi vapaaehtoisuuteen perustuvan maksun suorittaa suunnitelman tekijälle.

Olemme Ruskolla hakeneet pientä rahoitusta järjestelmän toteuttamiseen OPH:n kevään hankehakemusten kautta. Hankehakemus ja lisää tietoa järjestelmästä löytyy hankkeemme www sivuilta http://www.haluoppia.fi/ruskon-oph-hakemus


Itse sähköisistä oppimisympäristöistä perusopetuksessa ajattelin, että ne tarjoaisivat välineen ja paikan oppilaille toteuttaa oppilasprojekteja. Julkaisujärjestelmäperiaatteella toimivat ympäristöt antavat powerpointteja ja word-dokementteja paljon monipuolisemman työkalun oppilaille koulussa tehtävien projektien kuvaamiseen. Julkaisujärjestelmä tarjoaa paremman väylän esimerkiksi linkittää ulkopuolista tietoa, upottaa videoita ja julkaista työ avoimesti verkkoon. Vähentäisin oppimisalustan roolia opettajaohjeiden ja tiedon jakamiseen, siihen kuvaamani opetuksen suunnittelutyökalu olisi parempi. Toki opettajalla tulee olla mahdollisuus käyttää perinteisiä sähköisen oppimisympäristön työkaluja, kuten palautuskansioita ja sähköisiä kokeita.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti