lauantai 11. tammikuuta 2014

OPS koordinaattorin hakemus


Ruskolla on lautakunnassa päätetty, että tulevaa OPSia koordinoivat 2 vastuuopettajaa. Mielestäni johtava rehtori reilusti julkaisi paikan avoimeen sisäiseen hakuun. Päätin hakea paikkaa. Koska hakemukseen kirjoitan avoimuuden ja verkostojen tärkeydestä, ajattelin myös hakemuksen pääasiat näin avoimesti julkaista. Jos minun ajatuksia tunnette ja koette, että voitte minua suositella, voi hakemusta käydä tykkäämässä minun Fb sivuilla, Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ryhmän Fb sivuilla, tai kommentoida tänne blogiin.

Lyhyesti siis mielestäni omia vahvuuksia,
  • Olen Suomen laajuisesti verkostoitunut  opetusalan ihmisten kanssa sosiaalisen median välityksellä, sen lisäksi minulla on hyvä ja melko laaja paikallinen verkosto (Naantali, Raisio, Lieto, Kaarina, Turku, Masku), joka on muodostunut opetusalan ja tietohallinnon 10 vuoden kehittämisprojektien aikana. Mielestäni verkostoituminen ylikunnallisesti on tärkeä seikka OPS työssä
  • Olen osallistunut OPS 2016 avoimeen keskusteluun, jonka yhteenveto on luettavissa osoitteessa http://www.oph.fi/download/146133_Verkkosivujen_kautta_saatu_palaute_koonti_31_1_2013.pdf
  • Tuleva OPS tulee ottamaan kantaa TVT asioihin. Minulla on osittain mennen  työnkuvan takia kehittynyt laaja TVT osaaminen. Näkemykset ovat kuitenkin painottaneet voimakkaasti pedagogiikkaa, ei välineitä. Kokonaisarkkitehtuurin osaamisesta saattaa olla myös apua OPSin teknisessä toteutuksessa. 
  • Erityisenä painopisteenä OPS 2016 koen koulun toimintakulttuurin ja arvoje eli arkipäivän toiminnan kehittämisen. Toimintakulttuuria muokkaamalla voimme kehittää oppilaan osallistumista, ihmisenä kasvun tukemista, lisätä vuorovaikutusta, tukea lähikehityksen vyöhykkeellä tapahtuvaa oppimista. Lisäksi työyhteisössä tavoitteena olisi kehittää arvoja yhteistyön mahdollistamiseen, pedagogiseen vapauteen ja vastuuseen. Tulevan OPSin arvomäärittely tapahtuisi johdetusti ja tavoitteellisesti, mutta  yhdessä moniammatillisesti tehden. Arvojen tulee tukea koulun, kunnan ja valtakunnallisia tavoitteita ja arvoja. Pohtimani tavoitteet olisivat siis OPS työryhmän määrittelemien tavoitteiden mukaisia. http://www.oph.fi/ops2016/tavoitteet . Olen jo aikaisemmin kuvannut arvojen tärkeyttä omassa blogissani
  • Tuleva OPS liittyy erittäin läheisesti Ruskon oppimisympäristöhankkeeseen, hankkeen tavoitteet omat hyvinkin yhtenevät paremman perusopetuksen kehittämiseksi. Koen siis tässä olevan synergiaetua.
  • Minulla on muutama valmis osa-alue OPSin kehittämiseksi
    • Aikajana: Tehdään ainekohtaiset karkeat aikajanat opetettavista asioista. Sen jälkeen vertaillaan aikajanoja ja etsitään yhteviä sisältöjä. Näin saadaan synnytettyä opetuskokonaisuuksia yli ainerajojen. Samassa varmistetaan, että esim fysiikan aiheen opiskelussa oppilaalla on riittävät matemaattiset valmiudet.
    • Kansalaistaitopäivät 2 kertaa lukuvuodessa koko perusopetuken ajan. Tarkempi kuvaus löytyy Protokoulusta, http://protokoulu.ideascale.com/a/dtd/Kansalaistaitopäivät/35253-27481
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti