maanantai 4. helmikuuta 2013

Suomi takaisin huipulle

Paljon on käyty keskusteluja siitä, että Suomi on tipahtanut TVT:n käytön kehityksen kyydistä. Jos koetaan, että asia tosiaan näin on ja halua on päästä takaisin, pitää ruveta konkreettisiin toimiin.
Tässä blogissa yksi malli minun näkemyksen mukaan. Kuntakohtainen malli on rakennettu seuraavaan lähtökohtaan.
 1. Kunta tarjoaa esi- ja perusopetusta
 2. Opettajia on n. 70.
 3. kouluja 4 (joista yksi toimii kahdessa rakennuksessa)
 4. Oppilaita n. 900
 5. Opettajien TVT taidot vaihtelevat, veikkaisin olevan keskimääräistä suomalaista tasoa.
 6. Koulujen kesken toimii ns. tvt ryhmä, resurssit ovtessistä, yhteistä aikaa ei siis ole varsinaisesti resurssoitu. Intoa, näkemyksiä ja ehdotuksia  on ryhmältä tullut paljon . Ideat ja ehdotukset ovat keskittyneet lähinnä opetusmenetelmien muuttamiseen ja siihen, miten TVT voisi käyttää oppimisessa hyväksi. 
 7. Rehtoreita 4, rehtoreilla ei erityisen suurta panostusta TVT asioiden kehittämisessä, tukea on kuitenkin koulujen tvt ryhmän suuntaan.
 8. Koulusihteereitä 1, aivan liikaa töitä, jotta opettajien ulkopuolista työtä voisi sihteerille jakaa. (Esim. koulutarviketilaukset, erikoispäivien järjestelyitä, jne.)

Mallissa lähtökohta ei sinänsä ole TVT:n käyttö, vaan tavoitteet ovat yleisemmin oppimiseen liittyviä. Ja missään nimessä tämä ei tarkoita sitä, että kaikki pitää uudistaa. Perusideologia opettajuudesta vaihtuisi kuitenkin opettajajohtoisesta oppijakeskeiseen opetukseen. Yritin supistaa mahdollisimman lyhyeksi, paljon jäi kertomatta, mutta toivottavasti saatte ajatuksistani kiinni.

Tavoitteet

 1. Lisää aikaa opettajan ja oppilaan välille
 2. Opettajien yhteistyötä tehokkaammaksi, materiaalien jaon sijasta jaetaan ideoita ja  tunti / projektisuunnitelman kokonaisuuksia.
 3. YT ja Vesot tehokäyttöön
 4. TVT käyttävät oppilaat oppimisen tukena
 5. Kouluviihtyvyyden (ei ole sama asia kuin viihteellisyys) parantaminen
 6. Eriyttämisen keinojen parantaminen kaiken tasoisille oppilaille
 7. Passiivisesta oppimisesta siirrytään aktiiviseen oppimiseen

Mitä tehdään kunnassa?

 1. Oppilaille laitteet
  • 1. lukukausi -->pilottiopet 5-10  kpl, heidän luokkatilaan hankitaan siirrettäviä laitteita, niin että jokaisella oppilaalla on tarvittaessa käytössä laite
  • 2. lukukausi -->lisätään pilottiopettajien määrää 5 - 10 opella + heille laitteet
  • 3. lukukausi -->arvioidaan pilottien tulokset -->tehdään päätös tarvitaanko kaikille oppilaille oma laite, vai riittääkö 5-10 laitetta / luokkatila
 2. Resurssiope 2-3 vuodeksi jokaiseen kouluun
  • Edellisen kohdan pilottiopet saavat tarvitsemansa tuen
  • Suunnitellaan yhdessä aikajana, johon kerätään kaikki projektit, joissa tvt:tä voidaan hyödyntää. Projektit jaetaan siten, että resurssiopen tunnit tasautuvat lukuvuodelle
  • Projekteissa oppilaat käyttävät tvt:tä välineenä, ei ope
  • Resurssiope toimii apuna nille opettajille, joilla TVT:n luonnollinen käyttö opetuksessa asettaa liian ison kynnyksen
  • Kustannukset  2-4 vko tuntia / koulu
  • 2-3 vuoden päästä projektit ovat valmiina, jolloin resurssiopea ei välttämättä tarvita. Huom. myös opettajien TVT taidot kasvavat samassa
  • Yläkoulussa lopetetaan pitkäkestoisen valinnaisen tietotekniikan (jos siellä siis käydään perusasiat) tarjoaminen, tvt taitojen oppiminen siirretään ainekohtaisin opseihin
 3. Oppimisympäristö kuntaan
  • Ympäristöön tehdään aina yhteistä materiaalia (Fronterissa huone) ja kokonaisia tunnin tai tuntien suunnitelmia.
  • Ko materiaalia kaikki voivat helposti käyttää oman opetusryhmän kanssa ja muokata sitä halutessaan.
  • Sisältää mm. lyhyitä oppimisvideoita
 4. Opettajien suunnitelmallinen yhteistyö ja Ovtes
  • Opettajat koulutetaan luomaan yhteistä sisältöä oppimisympäristöön
  • Opettajat muodostavat itse 3-5 opettajan ryhmiä
   • ryhmällä yksi sovittu YT vähintään 1. kerran kuukaudessa
   • 1 Veso jaetaan 6*1 tunniksi, ryhmä valitsee ko aikansa itse,
   • 1 tunnin veso voi sisällöltään olla kouluttautumista tai yhteisen materiaalin suunnittelua tai luomista, koulutusasiat kirjataan lyhyesti Wilmaan
 5. Rehtorin rooli
  • mahdollistaa ja kannustaa opettajien yhteisen materiaalin tuottamisen (huom. lukujärjestyksen suunnittelu)
  • palkitus
   • kohdan 4 ryhmien opettajilla olisi mahdollisimman paljon yhteisiä hyppytunteja, jos hyppytunteja yleensä on
   • yhtä aikaa vähintään kaksi rinnakkaisryhmää samasta aineesta-->välineitä ei tarvita niin paljon, joustavat ryhmän vaihdot
 6. Opettajan rooli
  • Pilottiopet sitoutuvat projektiin, huojennuksena vähennetään heiltä muita "ylimääräisiä" töitä
  • Pilottiopet jakavat kokemuksia kaikille opettajille -->muut antavat palautetta / kehitysideoita
  • Oppimisympäristön sisällön luomiseen tarvitaan kaikkia opettajia
 7. Luovutaan?
  • Kotitehtävät siirretään oppimisympäristöön, tehtävä voi olla myös tulevaan aiheeseen tutustuminen, esim lyhyt matikan teoriavideo
  • Kotitehtäviin ei tarvita välttämättä kirjoja --> voidaan luopua oppilaiden henkilökohtaisista kirjoista --> kirjat luokassa -->opetusta esim. 3 luokkatilassa ja 5 rinnakkaisryhmää -->vähemmän kirjoja, kestävät kauemmin käytössä -->saadaan säästö
 8. Rohkeus ottaa iso harppaus
  • Toteutetaan kaikki edellä mainittu

Muualta apua?

 • OPH, Tiera yms taho rakentaa alustan, jossa opettajat voivat jakaa kunnan rajojen yli oppikokokonaisuuksia ja ideoita.
  • Esim Fronterissa on mahdollista paketoida "huoneita", joka on yksi oppikokonaisuus, näin varmaan on myös muissa ympäristöissä
  • Ko paketeista olisi kuvaus, mm. soveltuva luokka-aste, sisällön kuvaus, projektin kulku
  • aluksi kaikki olisi ilmaista
  • Jatkossa alustaan voisi tulla myös maksullista materiaalia, jakelu Itunesin tyyppisesti, esim. Fronterin oppikokonaisuus prosenttilaskuun 5 € / kunta.
  • Maksullista materiaalia voivat tuottaa kustantajat, opettajat, pelintekijät jne. Alustan ylläpitäjä huolehtii maksullisen materiaalin tason tarkastamisesta
  • Maksullisen materiaalin tuotot alustan ylläpitäjälle ja materiaalin tekijälle latausten mukaisesti.
 • Rahoitusta OPH:lta laitehankintoihin ja kunnan osuuden koordinoijalle 2-3 vuodeksi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti