sunnuntai 1. joulukuuta 2013

Pohjaa opetuksen kehittämiselle

Koulun ja opetuksen kehittämisestä puhutaan paljon. Ei ihme, sillä koulu herättää meissä kaikissa mielikuvia ja sitä kautta tunteita. Mikä olisi sitten oikea linjaus kehittämiselle? Teknologian lisääminen lienee tämän päivän kuumin aihe. Teknologian lisäämisen kannalla on myös opetushallitus ja valtion johto.
Itse ajattelen meillä olevan kaksi erillistä, toki toisiinsa limittyvää, kehittämisen kohdetta. Toinen on luokassa tapahtuva opetus ja toinen on koulun arvot. Arvoilla en tarkoita strategioihin kirjattuja hienoja lauseita, vaan kouluun liittyvää toimintaa ja valintoja, joita me kaikki opettajat, oppilaat ja huoltajat joka päivä teemme.

Opetuksen kehittämisessä, hienommin sanottuna pedagogiikassa ja didaktiikassa, opettajat ovat avainasemassa. Mahdollisuuksia ja tukea voidaan tarjota ylhäältä, mutta opettajalle jää joka tapauksessa iso vastuu. Opetuksen päämäärä on luoda lapselle riittävä tieto- ja taitopohja aikuiselämän rakentamiselle.
Mutta tärkeämpi lienee kuitenkin arvopohja. Tiedoilla ja taidoilla ei ole merkitystä, jos arvot ovat vääristyneet tai lapsi ei ole löytänyt omaa identiteettiään. Miten me koulun aikuiset voimme kasvua tukea? Arvot lienevät asioita, joita ei voi opettaa. Lapset kopioivat ne meiltä aikuisilta. Ratkaisu löytynee siis meidän aikuisten omista arvoista ja koulun yhteisesti sovituista arvoista. Niistä valinnoista, joita teemme päivittäin. Siis meidän opettajien omista persoonista. Aika kova vastuu. Toki kaikella ympäröivällä maailmalla, omalla perheellä, kaveripiirillä, tiedotusvälineillä, sosiaalisella medialla jne. on oma vaikutuksensa. Mutta niin on myös koulussa. Siltä me koulussa työskentelevät emme voi piiloutua.

Oma ratkaisuni siis on, että pysähdytään hetkeksi arviomaan omaa toimintaamme opettajanhuoneissa, rehtoriryhmissä, lautakunnissa. Ja pysähdytään säännöllisin väliajoin. Tarkasteltavina asioita on paljon, listaan tähän joitakin esimerkkejä
 • Onko oppilas ihmisenä tasavertaisessa asemassa koulun aikuisen kanssa? Mitä tarkoittavat rajat? Miten koemme aikuisen roolin? Mitä lapsen silmissä tarkoittaa aikuisuus?
 • Säännöt ja rangaistukset. Ovatko tasavertaiset ja onko niillä vaikuttavuutta?
 • Osaamme toimia hankalissa tilanteissa ammattimaisesti ja toimia turvallisena aikuisena?
 • Puuttuvatko opettajat oppilaiden välisiin tilanteisiin siinä hetkessä vai siirrämmekö niitä systemaattisesti eteenpäin? Esim.opettaja -->luokanvalvoja / luokanopettajat --> KIVA ryhmä -->rehtori -->oppilashuoltoryhmä.
 • Osaako koulu joustaa yksilön edessä? Tunnistammeko kuitenkin järjestelmää hyväksi käyttävät oppilaat? Tuemmeko yksilöä vai oppilasmassaa?
 • Miltä oppilaalle tai huoltajalle näyttää
  • opettajien välinen vuorovaikutus
  • opettajien yhteistyö
  • koulun viestintä, esim. Wilman merkintöjen arvo
  • opettajien keinot puuttua mm. kiusaamiseen
  • arvioinnin tasapuolisuus
  • opettajan taito kuunnella oppilasta
Jotta arvoja voidaan yhdessä miettiä, tulee aika järjestää jostain. Kannattaa siis tarkastella aikoja, jolloin opettajat ovat yhdessä, mm. kokoukset, tiimipalaverit, vesot. Ovatko niissä nykyisin olevat asiat merkityksellisiä?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti