sunnuntai 18. marraskuuta 2012

Esimerkki tvt:n hyödyntämisestä

Koska kaikki ovat kiinnotuneita käytännön esimerkeistä, kuvaan lyhyesti projektin, jonka Ruskolla teen yhdessä äidinkielen opettajien kanssa kaikkien 8. luokkalaisten kanssa. Lyhyesti idea: Oppilaat tuottavat viikoittain pienessä ryhmässä paikalliset uutislähetyksen videoksi ja video julkaistaan johonkin julkiseen palveluun, joka kunnan web palvelimeen tai sitten esim. Youtubeen.

Lyhyt kuvaus

  1. Kaikille oppilaille opetetaan lyhyesti videoeditointi
  2. Äidinkielen opettajat keskustelevat oppilaiden kanssa uutislähetyksen tekemisestä. Mitä vaatimuksia? Mitä rooleja lähetyksen tekemiseen vaaditaan? Mitä asioita utislähetyksessä voi olla?
  3. Oppilaat jaetaan 4-5 hengen ryhmiin. Oppilaat valmistelevat aiheet, tekevät suunnitelman äidinkielen opettajan kanssa.
  4. Oppilaat kuvaavat tarvittavan materiaalin ja editoivat sen tietoteknikan opettajan kanssa.
  5. Valmis tuotos siirretään julkiseen palveluun.
Opetusjärjestelyissä käytetään rinnakkaisopetukseen määrättyä rahaa. Lisäksi olemme olleet yhteydessä paikallisten yritysten yhdistyseen, jos saisimme yrityksiä mukaan rahoitamaan välineitä.
Tavoitteita, joita tällä projektilla mielestäni saavutamme
  • aineiden välistä yhteistyötä saadaan lisättyä
  • paikallisten asioiden tuntemus sekä oppilaille että opettajille kasvaa
  • saadaan yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa -->koulu tulee pois seinien sisältä
  • oppilaan tvt taidot kasvavat
  • oppilaat kiinnostuvat uutisista

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti