sunnuntai 18. marraskuuta 2012

Ruskon oppimisympäristön pilotointi

Ruskolla perusopetuksessa pilotoidaan lukuvuonna 2012-2013 sähköistä oppimisympäristöä. Malli sopii varmasti myös toisen asteen opinnoille. Oppimisympäristön alustana toimii Fronter. Kiitos fronterille, joka lähti tukemaan Ruskon hanketta. Olemme myös saamassa mukaan kustantajia, joiden tarjoama sisältö on erittäin tärkeää kooknaisratkaisun kannalta.
Tavoitteena ei ole pelkästään kehittää teknistä sähköistä oppimisympäristöä, vaan uudistaa samalla opettajuutta ja oppimista. Tiivistettynä tällä ratkaisula pyritään syvempään oppilaslähtöiseen oppimiseen sekä eriyttämisen parantamiseen.
Pedagogisesti oppimisalustaa rakennetaan oppilaille johdettuja oppimisopolkuja, joita pitkin etenemällä oppilas voi saavuttaa halutut tavoitteet itsenäisessä tahdissa. Toki oppimispolkua ei tule sitoa liian tarkaan, kaikki oppilaan rönsyilyt ovat sallittuja, jopa suotavia.
Pilotointiin Ruskolta osallistuu n. 10 opettajaa. Mahdollisesti myös Vaisaaren yläkoulu osallistuu samaan kokeiluun, jolloi myös seudullinen yhteistyö on mahdollista


Pilotointi toteutetaan seuraavasti

 1. elo-syyskussa Ruskon tietohallinto rakentaa yhdessä Fronterin kanssa alustan tekniset valmiudet sille tasolle, että se on helposti käytettävä.
  • kirjatuminen Ad tunnuksilla
  • wilma-ryhmät opettajan käyttöön
  • kustantajien sähköisen materiaali tuodaan Fronteriin
  • rakennetaan "mallihuoneita" oppiaineisiin
  • integoidaan muita palveluja, esim Creaza (sarjakuvien luonti+käsitekarttojen luonti) ja drembroker (kuvaruudun videointi)
  • karsitaan kaikki ylimääräiset palvelut pois, esim viestintä, joka on toteutettu kouluissa muilla ratkaisuilla
  • rakennetaan oppilaille aloitussivu, joka kokoaa kullekin oppilaalle tärkeät ja halppokäyttöiset aloituslinkit
 2. lokakuussa aloitetaan varsinainen käyttö
  • opettajat koulutetaan fronterin teknisiin ominaisuuksiin, n. 1/2 päivää
  • opettajille varataan 1-2 työpäivää rakentaa oppimispolkuja Fronteriin. Opettajat tekevät ainakin aineryhmittäin yhteistyötä
 3. loka - maaliskuu
  • Pilotoinnissa olevat opettajat kokoontuvat 1 kerran kuukaudessa jakamaan kokemuksia ja kehittämään palvelua. Koollekutsujana toimii allekirjoittanut ja olen kehitysajatuksista yhteydessä Fronteriin
 
Olen hakenut hankerahaa oppimisympäristöön opetushallitukselta. Toivottavasti hakemus saa myönteisen vastaaoton. Hankerahalla on tarkoitus kattaa pilotoinnin sijaiskustannuksia ja hankkia liikuteltavia laitteita, jotta oppimisympäristön käyttö oppimistilanteessa olis luontevaa. Perinteinen malli, jossa koko luokka yhtä aikaa käyttää isoa atk luokkaa ei sovi yllä olevaan malliin, vaan oppilailla pitää olla mahdollisuus käyttää kannettavia laitteita tapeen mukaan. Tarve voi olla vain muutaman minuutin mittainen, esim . Dreambrokilla tehty opetusvideo, jonka jälkeen oppilas palaa tekemään tehtäviä perinteisesti kynällä ja paperilla. Toki oppimisympäristöön pyritään kustabtajilta tuoda mukaan kehittäviä oppimispeleja, joissa oppilas saa palautteen omasta oppimisestaan ja opettaja saa tilastoa oppimisesta arviointia varten. Malli ei myöskään tarkoita sitä, etät perinteiset atk luokat tulisi unohtaa, kummalakin on oma käyttötarve.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti